• PDF

Putování Neptuna

Česká televize - příběh zmizelé a znovu nalezené sochy

 

Neptun 1
  
Nejedná se o legendu, ale faktografii sledu skutečných událostí. Jde především o sochu Neptuna, významné sochařské dílo české historie, ale také o zamyšlení nad povahou Čechů a ukázku, jak si neváží skutečných materiálních i morálních hodnot.

V roce 1870 koupil parcely na pražských Vinohradech, dnes známé jako Havlíčkovy sady, pražský průmyslník Moritz Gröbe. Mimo jiné zde vybudoval i romantizující umělou krápníkovou jeskyni Grottu. Ústředním prvkem Grotty byla kašna s mohutnou sochou Neptuna nesoucího na zádech mušli chrlící vodu, kterou obklopovaly skalky s žábami stříkajícími vodu zpět na něj. Autorem sochy Neptuna je sochař Bohuslav Schnirch, jehož nejznámější díla v podobě Trig (bohyň vítězství s koňským trojspřežím) lze obdivovat na střeše Národního divadla.

Neptun 2
  
Roku 1905 Gröbeho dědicové nemovitosti prodali obci Vinohrady. Za 2. světové války byla bombardováním zničena hlavní vstupní brána a areál zůstal volně přístupný. Chátral a byl značně poškozován vandaly. V letech 1973-75 sice proběhla dílčí rekonstrukce Grotty i fontány, ale již v roce 1979 byla opět silně poničena. Socha Neptuna byla proto z fontány odstraněna a umístěna kamsi do depozitáře. V hlubokých komunistických letech již lze sledovat, jak si lidé nevážili kulturních hodnot a veškerého veřejně přístupného společného majetku. Vandalové sochu poškozovali, představitelé společnosti a města se nedokázali o svěřený majetek postarat. Sochu pouze nechali odvézt do údajného depozitáře, fakticky však do skladu podniku Sady, lesy, zahradnictví, který byl na Kavčích horách v Praze 4. Jak se sochou nakládali si lze jen domýšlet.

Neptun 3
   
Neptun majitelům Tvrze Třebotov zkřížil cestu v roce 2002, kdy byla rekonstruována. V té době byla řešena kompozice budoucí zahrady. Jako zachránci nemovité kulturní památky a sběratelé umění chtěli dát do parku tvrze i originální kvalitní sochy. Přátelé, kteří jejich počínání sledovali, jim dávali informace o tom, co se kde prodává. Tak se dozvěděli i o jakési pískovcové soše v zahradnictví v Krči. Socha byla sice značně poškozena, ale jako exteriérový artefakt se jevila jako velmi kvalitní historický prvek, aniž by ovšem tušili, kdo je autorem a jaký má původ. Stěhování z pražské Krče do Třebotova bylo náročné, nejen kvůli manipulaci se zhruba 5 tunovým kolosem, ale protože v létě 2002 byly rozsáhlé povodně a Neptun musel objíždět všechna zaplavená území a zavřené mosty. V zahradě zaujal reprezentativní místo v centrální části anglického parku.

V lednu 2004 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované tvrze a od léta téhož roku se u sochy Neptuna konaly svatební obřady pořádané Obecním úřadem Třebotov i farností Radotín. Kromě toho se zde pořádala řada veřejných společenských akcí, koncertů i divadelních přestavení, kdy bylo možné se projít po celém obnoveném parku. Socha byla mnoha umělci obdivována i jako možné neznámé dílo doby Matyáše Brauna.

Když se v roce 2008 objevila v televizním vysílání informace, že se hledá odcizená socha Neptuna, nikoho z majitelů nenapadlo, že to může být právě socha v zahradě tvrze. Rozběhlo se policejní vyšetřování, jehož výsledek nebyl nikdy zveřejněn. Zda byl Neptun odcizen ze Sadů, lesů, zahradnictví, nebo ho likvidátoři tohoto městského podniku, kteří ho po revoluci likvidovali, administrativně odepsali z majetku a následně ho někdo prodal v soukromém zahradnictví, nebylo objasněno. Každopádně to nebylo příjemné období a české lidské povahy se v takovou chvíli projevily. Novináři začali psát o krádeži v souvislosti s majitelem tvrze Třebotov, řada lidí začala spekulovat jak to vlastně bylo a měla potěšení z cizího problému. Názory, že by bylo normální sochu vrátit a nechtít náhradu, měl i zastupitel Prahy 2, který se v té době zasazoval o dokončení rekonstrukce Grotty. Dokonce se pokusil i majitele tvrze zastrašovat ze své pozice radního slovy: „Vy jste podnikatel, ale když nám sochu dobrovolně nedáte, tak se zasadím o to, že v Praze budete mít při svém podnikání problémy“. Odpovědí mu byl názor, že on bude rozhodně podnikat v Praze nadále, ale že pan zastupitel na svém teplém místečku nemusí za pár let být, což se nakonec do písmene potvrdilo.

Poslední ukázkou lidské povahy, v našich končinách tak rozšířené, je udavačství. Radnice Prahy 2 vyplatila někomu za informaci vedoucí k nálezu sochy 50 tisíc Kč. Nikoho by ale nenapadlo, že ten člověk zavolá přímo majitelům Tvrze Třebotov. Zazvonil telefon a mužský hlas řekl: „Dobrý den, já jsem ten, co vás udal s tou sochou.“ Přiznal se, že na tvrzi hrál v hudebním souboru, který majitelé pozvali na koncert pro veřejnost a protože je současně i kameník, sochu si prý pamatoval. Když se objevila v novinách, pospíšil si s udavačskou informací na Policii ČR a od úřadu Prahy 2 získal odměnu 50 tisíc Kč. Následně zavolal do tvrze v domnění, že majitelé o sochu přijdou a nabídl jim, že by jim vysekal kopii. To je povaha, dá se tomu ještě říkat jen drzost?

Jak to všechno nakonec dopadlo? Tendenční jednání Státního zastupitelství a Policie ČR vlastnictví sochy Neptuna Praze nepotvrdilo a tak se majitelé určovací žalobou o Neptuna soudili. Nakonec nebyl ani Magistrát hl.m. Prahy ani Městská část Praha 2 schopni dohledat dokumenty prokazující vlastnictví. Nebylo jasné, kdo, kdy a jak se sochou manipuloval a svým způsobem ji zpronevěřil. Je to ukázka toho, jak lze nakládat s kulturním majetkem, historickými hodnotami státu a dokumentací k nim. Majitel tvrze je milovník a sběratel umění a nadšenec do rekonstrukcí památek, které navrací do původní podoby. Od počátku věděl, že bez sochy Neptuna by zrekonstruovaná Grotta neměla smysl. Byl připraven vést jednání vedoucí k řešení a záchraně Neptuna i Grotty. Po čase, když zchladly některé horké hlavy a pochopily, že není jiné cesty, než se domluvit a chovat se slušně a civilizovaně, došlo k dohodě o zpětném prodeji sochy Neptuna Praze a k náhradě ve formě sekané kopie, která bude zpět umístěna do parku Tvrze Třebotov.
Novináře tato část kauzy Neptun už vůbec nezajímala, protože již neměla charakter senzace a nedal se nikdo mediálně zkompromitovat.
Socha Neptuna byla převezena do ateliéru u Hořic, kde kameníci vysekali první kopii do zahrady Tvrze Třebotov, jak bylo součástí dohody. Druhá kopie byla osazena do Grotty v Havlíčkových sadech a originál Neptuna by měl být umístěn do městského lapidária. Lze jen doufat, že tentokrát už nikoliv do nějakého nedůstojného skladu soch.
V listopadu 2013 byl nový Neptun umístěn na původní místo do centrální části anglického parku Tvrze Třebotov a od června 2014 opět důstojně dohlíží na šťastné novomanžele, kteří si před ním říkají své ANO.

Neptun 4